Richard Stallman

Jag gick och lyssnade på Richard Stallman, RMS, i tisdags. FOSS i Stockholm, Free and Open Source Software, anordnade föreläsningen som först var tänkt att äga rum på KTH, men som fick hållas i Aula Magna på Universitetet på grund av det stora intresset. Jag visste verkligen inte mycket om det hela i förväg utan gick efter att ha blivit inbjuden av några vänner som är desto mer insatta.

Vem är han? undrar du kanske. Richard Stallman grundade FSF, the free software foundation 1983 oct var med och utvecklade operativsystemet GNU.

RMS sa att det finns fyra friheter som programvara ska uppfylla för att vara just fri:

  • Användaren ska få köra programmet som han/hon vill, frihet 0.
  • Användaren ska få studera hur programmet fungerar och få lov att ändra det så det fungerar som användaren vill, frihet 1.
  • Användaren ska få dela med sig av programvaran, frihet 2.
  • Användaren ska få lov att dela med sig av sin modifierade version av programvaran till andra, frihet 3.

Viktigt att poängtera, vilket RMS också gjorde flera gånger under sin föreläsning, är att Free software inte betyder gratis mjukvara. Det handlar om att användaren ska vara fri att använda programvaran som han eller hon vill.

RMS tycker att sharing is good. Proprietär programvara, alltså sådan som vi betalar licens för att använda, är mycket dålig. RMS bojkottar sådan programvara och tycker vi andra ska göra det också för att värna våra friheter. Människor ska ha kontroll över sina datorer, inte utvecklarna. Han kallade Windows för malware, alltså ett sabotageprogram. Mac OS X fick samma benämning eftersom båda systemen inför restriktioner för sina användare.

Det hela var väldigt intressant att lyssna på. Lärorikt. Han var full av roliga skämt. Min kompis köpte hans bok och fick den signerad. I den stod något jag tyckte om. RMS tycker inte vi ska kalla datorer med Windows för PC, eftersom även en dator med någon form av GNU/Linux är en PC. Han skriver att termen WC har föreslagits. Jag röstar för det!

Jag är inte alls beredd att sluta med all proprietär programvara jag använder. Jag älskar dem ju! Men några poänger har han, även om han får anses vara en extremist. Lyssna gärna på honom någon gång om du får chansen.