Plötsligt händer det

En text om hur en enkel fråga kan ändra de Allmänna Villkoren för en tjänst till det bättre för alla.