Plötsligt händer det

En text om hur en enkel fråga kan ändra de Allmänna Villkoren för en tjänst till det bättre för alla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *